Chcesz wprowadzić dane do bazy?

Nie masz jeszcze konta?

Akcja Gawron

 

W bieżącym sezonie lęgowym 2021 planujemy wykonać liczenia kolonii lęgowych gawrona w Śląskim Regionie Ornitologicznym.  Celem tegorocznej akcji jest poznanie aktualnego stanu populacji gatunku. Akcja będzie polegać na kontroli miejscowości w których gawron został wykazany w trakcie poprzedniej akcji oraz stanowisk wykrytych w późniejszym okresie (dane zebrane w Kartotece Awifauny Śląska). Liczenie gniazd gawrona w koloniach należy wykonać pomiędzy 10 kwietnia a 3 maja.

Większość obiektów do kontroli została już obstawiona (link poniżej). Mimo to prosimy o baczne zwracanie uwagi na ten gatunek, ponieważ niektóre małe stanowiska mogą być nam nieznane. Nawet w przypadku obserwacji pojedynczych ptaków z niezanych lokalizacji, przy braku stwierdzenia gniazd  prosimy o kontakt z koordynatorami liczeń.

 

link do listy obiektów do kontroli

 

 


 

Brak aktualnych wniosków o udostępnienie danych.

 


 

Od 2017 roku Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Tym samym istnieje możliwość przekazania 1% podatku na cele statutowe Stowarzyszenia.

 

Aby to zrobić, wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38), wpisując tam numer KRS stowarzyszenia, czyli 0000436747. W rubrykach PIT-u podaje się również kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP - nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. W rubryce "Informacje uzupełniające" można również wskazać konkretny cel, na jaki dana kwota ma być przekazana.

 

Wasze wsparcie umożliwi skuteczniejszą realizację statutowych celów Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego, co przyczyni się do lepszego poznania i ochrony awifauny naszego regionu, za co z góry ogromnie dziękujemy.

  


Do pracy z kartoteką zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek: Firefox w wersji min. 20, Opera w wersji min. 12.16, Google Chrome w wersji min. 25. Nie zaleca się korzystania z Internet Explorera w wersji starszej niż 9 z powodu nieprawidłowej interpretacji arkuszy stylów i obsługi JavaScript co może skutkować "rozjeżdżaniem się" układu strony i niedziałaniem funkcji korzystających z JavaScriptu. Jeżeli nie korzystasz z prawidłowej wersji, dokonaj aktualizacji.